Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter på årsmötet 2020-04-21

Omval

  • Mattias Persson

Nyval

  • Jon Wessling
  • Helena Håkansson