Peppfonden

Sugen på att anordna något för agronomer i din närhet? Medlemmar kan sända in en ansökan till Agronomförbundets peppfond. Vi beviljar upp till 5 000 kr för en aktivitet där agronomer bjuds in. Det kan vara till hyra av en ljudanläggning, en busstransport, en föredragshållare eller något liknande. Tanken är att det skall vara enkelt att arrangera och bidra till gemenskap och nätverk mellan agronomer.

Skriv bara ett mejl till ordf@agronomforbundet.se och förklara vad du vill göra så behandlar vi det i styrelsen. Tänk på att det skall tydligt framgå att arrangemanget sponsras av Agronomförbundet. Aktiviteten redovisas sedan som en artikel i tidningen Agronomen.