Beslut Axel Adlers fond

Beslut 2022

Stipendiater till Axel Adlers fond är:

 • Lovisa Andersson, Studieresa för examensarbete
 • Lisa Valleräng, Studieresa för examensarbete
 • Karin Arkbåge m.fl., Studera olika samverkansmodeller i den franska livsmedelskedjan
 • Helena Lans Strömblad m.fl., Studieresa till Finland om uppföljning av dokumentation inom lantbruket
 • Christer Yrjas, Social farming and innovations

Beslut 2021

Stipendiater till Axel Adlers fond är:

 • Maja-Lena Främling, Kurs och resa samt mentorskap i Holland och Irland
 • Anki Roth, Säljutbildning för coach

Beslut 2019

Stipendiater till Axel Adlers fond är:

 • Eva Edin
 • Cecilia Hagberg

Beslut 2018

Stipendiater till Axel Adlers fond är:

 • Christer Yrjas för en studieresa till Färöarna och studier av fårproduktion.
 • Maja-Lena Främling, Nina Morin, Elin Dalemar, Annelie Carlsson & Hanna Johansson vill vidareutveckla goda samarbeten mellan rådgivare, rådgivarorganisationer, rådgivardiscipliner och forskning för att sätta producenten och produktionen i centrum.

Beslut 2017

Anna Hedendahl, för deltagande på mässa och göra studiebesök om merinofår i Australien och Tasmanien. Det finns potential att utveckla den svenska fårhållningen och öka andelen svenskproducerat lamm, som idag ligger på 25-30% av det lamm vi äter.

Malin Larsson och Mie Meiner, för deltagande på Southwest Camel Conference and Training Clinic 2018, Texas. Kameler kan nämligen användas bl.a. för turridning och djurunderstödd terapi, och kan bli en ny, spännande nisch för landsbygdsföretagare i Sverige. Även kamelmjölken är intressant då den har egenskaper som kan passa personer som inte tål komjölk, diabetiker och eventuellt andra grupper.

Beslut 2016

Stipendiater till Axel Adlers fond är utsedda. De som beviljades stipendium är:

 • Klara Hansson, för att gå kurs i premakultur, Australien.
 • Martin Enström, för deltagande i mentorsprogrammet ”Tillväxt”.
 • Denise Laskowski, för deltagande på konferensen ”World congress of Reproductive Biology” samt studiebesök på Okinawa Institute of Science and Technology, Japan.

Beslut 2015

Stipendiater till Axel Adlers fond är utsedda. De som beviljades stipendium är:

 • Anna Molander, deltagande på Svinekongressen i Herning samt studiebesök på rådgivningsorganisationer och gårdar i Danmark
 • Viktoria Tönnberg, deltagande på Jordgubbskonferens i Kanada (Quebeq)
 • Örjan Berglund, studiebesök i humleodlingsförsök i Sverige

Beslut 2014

Stipendiater till Axel Adlers fond är utsedda. De som beviljades stipendium är:

 • Anna Berlin, genetikkonferens San Diego
 • Beatrice Ramnerö, studieresa Polen examensarbete minskat näringsläckage till Östersjön
 • Denise Laskowski, studieresa frysningsteknik av embryon Tyskland
 • Gunilla Ström, konferens om zoonoser Nederländerna
 • Maria Karlsson, kurs avancerade metoder för livsmedelsanalyser Nederländerna
 • Sofia Lloyd, studieresa Sverige examensarbete bidragssystemets effekt på biologisk mångfald i Naturbetesmarker
 • Solveig Svensson, studieresa Sverige klimatsmart/ekologisk odling och biosfärområde Storåns dalgång inklusive Lygnern
 • Viktoria Olsson, konferens där eget konferensbidrag på ett tvärvetenskapligt sätt ska behandla begreppet ”måltid” matens väg från ”jord till bord” ska belysas

Beslut 2013

Stipendiater till Axel Adlers fond är utsedda. De som beviljades stipendium är:

 • Emelie Andersson, examensarbete sojabönor
 • Ida Eriksson, studieresa kycklinguppfödning England/Frankrike
 • Joel Markgren, kurs växtskyddsmodellering Italien
 • Malin Lovang, projekt fosfortillgänglighet
 • Titti Stömne, konferens lammproduktion England
 • Viktoria Tönnberg, seminarium växtskydd i bärodling

Beslut 2012
Stipendiater till Axel Adlers fond är utsedda. De som beviljades stipendium är:

 • Denise Laskowski för en studieresa till INRA (Nationella LantbruksForskningscentrum) i Frankrike. Syftet med resan är att träna på olika metoder rörande studier på gennivå av nötkreatursembryon.
 • Emelie Svensson för en studieresa till Nordamerika för att få mer kunskap om hur ekologisk odling fungerar där.
 • Anki Roth för en kurs i kosignaler med inriktning mot kor i robotbesättningar.

Beslut 2011
Stipendiater till Axel Adlers fond är utsedda. De som beviljades stipendium är:

 • Hulda Wirsén för att studera odling av proteingrödan Esparett i England.
 • Nils Lundeheim för ett projekt rörande om en inverterad spene hos suggan kan bli en perfekt fungerande spene.
 • Agneta Börjeson för ett projekt rörande odling av gråärt för livsmedelsändamål i Sverige.
 • Madeleine Uggla för deltagande i “The 18th congress of the international society for mushroom science”, Peking.
 • Johanna Svensson för en studieresa till USA för att studera amerikansk grisproduktion.

Beslut 2010
Stipendiater till Axel Adlers fond är utsedda. De som beviljades stipendium är:

 • Hanna Astner för deltagande i ”EMAC Doctoral Colloquium in Marketing”.
 • Åsa Rölin för ett projekt rörande en pilotinventering av Dickeya solani i Sverige.
 • Miriam Larsson för projektet om hur det besvärliga parasitiska ogräset Striga påverkar skörd och markbördighet i västra Kenya, Afrika.