Agronomförbundet delar årligen ut Agronompriset ”Årets Agronom” till en person som är ”en god ambassadör för agronomkåren”. Mottagaren kan verka på det nationella, internationella eller regionala planet. 

Skicka till ordf@agronomforbundet.se senast 31/1 2023.