Årets agronom

Agronomförbundet delar årligen ut Agronompriset “Årets Agronom” till en person som är “en god ambassadör för agronomkåren”. Mottagaren kan verka på det nationella, internationella eller regionala planet. 

Skicka till ordf@agronomforbundet.se senast 31/1 2023.