Agronomen

Agronomen

Tidningen Agronomen ges ut av Agronomförbundet och utkommer fyra gånger per år. Tidningen vänder sig till agronomer och agronomstudenter och innehåller allt från reportage om agronomer och information från styrelsen till artiklar om aktuella agronomfrågor.

Tidningen Agronomen ingår i medlemsavgiften till Agronomförbundet. Tidningens innehåll planeras av redaktionsrådet som utses av Agronomförbundets styrelse och produceras av Lime AB. Kontakta gärna Lime eller redaktionsrådet om du vill annonsera, skriva ett inlägg eller en artikel i tidningen!

Du kan även prenumerera på tidningen genom att anmäla dig nedan

  Är du redan prenumerant men vill ändra din adress, fyll då i detta formulär

   Redaktionsrådet sammankallande:

   ida@agronomforbundet.se

   Prenumerationer kontakt:

   agneta@lime.nu

   Annonsera

   Utgivning under 2022

   Nummer 1: tema ”Agronomer i offentlig sektor”, utgivning v. 9

   Nummer 2: tema ”Häst”, utgivning v. 20

   Nummer 3: tema ”Rådgivning”, utgivning v. 38

   Nummer 4: tema ”Ekonomi”, utgivning v.48

   Prislista för annonsering: