Agronomen

Agronomen

Tidningen Agronomen ges ut av Agronomförbundet och utkommer fyra gånger per år. Tidningen vänder sig till agronomer och agronomstudenter och innehåller allt från reportage om agronomer och information från styrelsen till artiklar om aktuella agronomfrågor.

Tidningen Agronomen ingår i medlemsavgiften till Agronomförbundet. Tidningens innehåll planeras av redaktionsrådet som utses av Agronomförbundets styrelse och produceras av Lime AB. Kontakta gärna Lime eller redaktionsrådet om du vill annonsera, skriva ett inlägg eller en artikel i tidningen!

Redaktionsrådet sammankallande

ida@agronomforbundet.se

Prenumerationer kontakt:

agneta@lime.nu

Utgivningsplan och prislista för annonsering:

Du kan även prenumerera på tidningen genom att anmäla dig nedan

    Är du redan prenumerant men vill ändra din adress, fyll då i detta formulär