Agronomförbundet

Agronomförbundet representerar alla agronomer och jobbar för visionen Agronomerna driver utveckling tillsammans. Vi vill stärka varumärket agronom och synliggöra agronomernas unika kompetens som har stor betydelse för samhället. Vi vill bidra till ett ökat samarbetet mellan agronomer genom att stimulera nätverken mellan agronomer under studietiden och genom yrkeslivet. Vi ser gärna att fler studenter tar ut agronomexamen och vi vill bidra till att agronomer kan vidareutveckla sin kompetens kontinuerligt. 

Exempel på aktiviteter:

  • Varje år delar Agronomförbundet ut den ärofyllda titeln Årets agronom. Något som vi gjort i snart 30 års tid.
  • Agronomförbundet ger ut tidningen Agronomen fyra gånger per år, som är gratis för medlemmar.
  • Under hösten delas stipendier ut till medlemmar ur Axel Adlers fond.
  • Medlemmar kan söka stipendium ur peppfonden för att genomföra medlemsaktiviteter som stärker nätverk och gemenskap
  • Agronomförbundet deltar på Ultuna näringslivsdag för att träffa studenter och informera om kommande yrkesliv och vilka möjligheter som agronomer har.
  • Agronomförbundet representerar svenska agronomer i CEDIA, som är en organisation för agronomer från hela Europa. 

Medlemskap i Agronomförbundet kostar 280 kr per år. Som student är medlemskapet gratis.

 Följ gärna Agronomförbundet på Instagram @jagaragronom, på Facebook och på LinkedIn

Läs gärna om de nordiska ländernas motsvarigheter:
Finska agronomförbundet

Dansk agronomforening

Vår värdegrund:

För oss är det viktigt att agronomer har goda förutsättningar att utvecklas tillsammans med varandra. Att agronomer kan driva viktig samhällsutveckling som förenar landsbygd och stad. Vi står upp för svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion, för jämlikhet och jämställdhet. Vi ser att ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet ska vara varandras förutsättningar och stöd och utgår ifrån ett långsiktigt hållbart förhållningssätt.