Agronomförbundet

Agronomförbundet representerar alla er agronomer!

Agronomförbundet är sammanslutning av agronomer inom Naturvetarna. Agronomförbundet är ditt kontaktnät inom agronomkåren och arbetar för att synliggöra agronomer. Agronomförbundet arbetar för  att agronomutbildningen ska hålla en fortsatt hög kvalitet och utvecklas i takt med samhällets behov av kompetens inom professionen. Agronomförbundet representerar svenska agronomer i CEDIA, som är en organisation för agronomer från hela Europa. Varje år delar vi ut Agronompriset Årets agronom och stipendier ur Axel Adlers fond.

Medlemskap i Agronomförbundet kostar 20 kr per månad och förutsättningen är att man är medlem i Naturvetarna. Som student är medlemskapet gratis.

Agronomförbundet ger även ut tidningen Agronomen, som är vår främsta informationskanal. Tidningen är gratis för medlemmar i både Naturvetarna och Agronomförbundet. Vi informerar även genom agronomforbundet.se, Facebook, Naturvetaren, Naturvetarnas digitala nyhetsbrev

 

se även
Finska agronomförbundet

Dansk agronomforening