Välkommen att kontakta oss!

Medlemsärenden eller adressändring

skicka e-post till: info@naturvetarna.se www.naturvetarna.se

Frågor om eller synpunkter på hemsidan?

Skicka e-post till: claes@agronomforbundet.se

Frågor angående tidningen Agronomen

Kontakta Agronomförbundets ordförande, ordf@agronomforbundet.se

Frågor om prenumerationer kontakta Agneta Lilliehöök på Lime AB, agneta@lime.nu

Agronomförbundets styrelse

 

Hulda Wirsén, Vice ordf. 
ordf@agronomforbundet.se

 
Claes Åkerberg, Kassör 
claes@agronomforbundet.se
 
Jon Wessling, Sekreterare 
jon@agronomforbundet.se
 
Elisabeth Bölenius, Ledamot 
elisabeth@agronomforbundet.se
 
Ida Iacobaeus, Ledamot 
ida@agronomforbundet.se
 

Katharina Hedman, Ledamot 
katharina@agronomforbundet.se

 
   

Valberedning

Agronomförbundets valberedning består av

Karin Ulvshammar och Lovisa Neikter

valberedning@agronomforbundet. se