Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Medlemsärenden eller adressändring

skicka e-post till: info@naturvetarna.se www.naturvetarna.se

Frågor om eller synpunkter på hemsidan?

Skicka e-post till: claes@agronomforbundet.se

Frågor angående tidningen Agronomen

Kontakta Agronomförbundets ordförande, ordf@agronomforbundet.se

Frågor om prenumerationer kontakta Agneta Lilliehöök på Lime AB, agneta@lime.nu

Agronomförbundets styrelse

 

Mattias Persson, Ordf. markväxt. 2005
ordf@agronomforbundet.se
Econova Garden AB
Lovisa Neikter, ledm, landsbygdsutveckling 2010  Region Uppsala
Claes Åkerberg, Kassör . ekonom,  inskr. 1981
claes@agronomforbundet.se
NIB Programmering
Örjan Berglund, markväxt, v. ordf
orjan@agronomforbundet.se
SLU
 Maria Falkdalen, ekonom. Ledm.  maria@agronomforbundet.se  Agronomstudent
Sara Pihl, husdjur Ledm sara@agronomforbundet.se Agronomstudent
   

Valberedning

Agronomförbundets valberedning består av

Karin Ulvshammar och Lovisa Neikter

valberedning@agronomforbundet. se