Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Medlemsärenden eller adressändring

skicka e-post till: claes@agronomforbundet.se

Frågor om eller synpunkter på hemsidan?

Skicka e-post till: ordf@agronomforbundet.se

Frågor angående tidningen Agronomen

Sammankallande redaktionsrådet: Ida Iacobeus, ida@agronomforbundet.se

Frågor om prenumerationer kontakta Agneta Lilliehöök på Lime AB, agneta@lime.nu

Agronomförbundets styrelse

Hulda Wirsén, Ordförande 
ordf@agronomforbundet.se

Arbetsplats:
Länsstyrelsen i Norrbotten
Kontakt: www.naramat.nu

Anneli Kihlstrand, Vice ordf.
anneli@agronomforbundet.se

Arbetsplats:
Svensk raps Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (sfo.se)

 

Claes Åkerberg, Kassör 
claes@agronomforbundet.se
Arbetsplats:
NIB Programering NIB Programmering – Tillverkar, distribuerar och underhåller IT-verktyg
Jon Wessling, Sekreterare 
jon@agronomforbundet.se

Arbetsplats:
Hushållningssällskapet Nyköping Hushållningssällskapet (hushallningssallskapet.se)

Katharina Hedman, Ledamot 
katharina@agronomforbundet.se
Arbetsplats:
Student SLU – Sveriges lantbruksuniversitet | Externwebben

Ida Iacobaeus, Ledamot 
ida@agronomforbundet.se

Arbetsplats:
Marsvinsholms gård Marsvinsholm – Marsvinsholms Gård
Vakant

Arbetsplats:

Valberedning

Agronomförbundets valberedning består av

Andrea Hedenskog (sammankallande) och Sara Pihl

valberedning@agronomforbundet.se