Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Medlemsärenden eller adressändring

skicka e-post till: info@naturvetarna.se www.naturvetarna.se

Frågor om eller synpunkter på hemsidan?

Skicka e-post till: ordf@agronomforbundet.se

Frågor angående tidningen Agronomen

Kontakta Jon Wessling eller Ida Iacobeus (kontaktuppgifter, se nedan)

Frågor om prenumerationer kontakta Agneta Lilliehöök på Lime AB, agneta@lime.nu

Agronomförbundets styrelse

Hulda Wirsén, Ordförande 
ordf@agronomforbundet.se

Arbetsplats:
Länsstyrelsen i Norrbotten
Kontakt: www.naramat.nu

Anneli Kihlstrand, Vice ordf.
anneli@agronomforbundet.se

Arbetsplats:
Svensk raps Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (sfo.se)

 

Claes Åkerberg, Kassör 
claes@agronomforbundet.se
Arbetsplats:
NIB Programering NIB Programmering – Tillverkar, distribuerar och underhåller IT-verktyg
Jon Wessling, Sekreterare 
jon@agronomforbundet.se
Arbetsplats:
Lantbrukarnas riksförbund Lantbrukarnas Riksförbund (lrf.se)
Elisabeth Bölenius, Ledamot 
elisabeth@agronomforbundet.se
Arbetsplats:
Jordbruksverket Startsida – Jordbruksverket.se

Ida Iacobaeus, Ledamot 
ida@agronomforbundet.se

Arbetsplats:
Marsvinsholms gård Marsvinsholm – Marsvinsholms Gård
Katharina Hedman, Ledamot 
katharina@agronomforbundet.se

Arbetsplats:
Student SLU – Sveriges lantbruksuniversitet | Externwebben

Valberedning

Agronomförbundets valberedning består av

Sara Pihl och Andrea Hedenskog

valberedning@agronomforbundet. se