Agronomerna.se > Kontakt

Kontakt

Medlemsärenden eller adressändring:
Skicka e-post till claes@agronomerna.se

Frågor om eller synpunkter på webbplatsen:
Skicka e-post till ordf@agronomerna.se

Frågor angående tidningen Agronomen:
Sammankallande för redaktionsrådet: ida@agronomerna.se
Frågor om prenumeration: claes@agronomerna.se

Agronomernas styrelse:
Hulda Wirsén, Ordf.
ordf@agronomerna.se

Anneli Kihlstrand, Vice ordf.
anneli@agronomerna.se

Claes Åkerberg, Kassör
claes@agronomerna.se

Jon Wessling, Sekreterare
jon@agronomerna.se

Katharina Hedman, Ledamot
katharina@agronomerna.se

Annelie Carlsson, Ledamot
annelie@agronomerna.se

Ida Iacobaeus, Ledamot
ida@agronomerna.se

Valberedning
Andrea Hedenskog, Sammankallande
Christer Yrjas, Ledmot
valberedning@agronomerna.se