Årsmötet hålls i år som ett webbmöte den 21/4 kl 18-19.

Det kommer att gå att logga in på mötet redan kl 17.30. Gör gärna det.

Agronomförbundets årsmöte via ZOOM. Alla medlemmar får mejl.

Valberedningens förslag på nya ledamöter