Årets Agronom 2022 – Ann-Charlotte Wallenhammar

Ann-Charlotte har verkat inom lantbruket under snart fyra decennier. Med en aldrig sinande kunskapstörst söker hon vetgirigt och nyfiket ständigt ny information hos kollegor världen över. Sina nyvunna kunskaper och resultat förmedlar hon sedan med glädje vidare till rådgivare och lantbrukare. Förutom att Ann-Charlotte besitter en fantastisk kompetens så är hon dessutom otroligt omtänksam, pålitlig och lyhörd, både som kollega och i de projekt hon deltar.