Agronomklubbar

Här kan du läsa om dem olika Agronomklubbarna som finns ute i vårt avlånga land.

Amicitia et Agricultura

Sällskapet Amicitia et Agricultura, A&A, har till ändamål att under kordiala former genom föredrag och tankeutbyte behandla till lantbruksområdet hörande ämnen och angelägenheter och därigenom främja sina medlemmars insikter på berörda områden.

Sällskapet ska fungera som en kontaktyta mellan teoretiker och praktiker, mellan företrädare för olika discipliner på det lantbruksvetenskapliga området och mellan generationer av agrikulturellt verksamma personer och ska vara en mötesplats för utbyte av kunskaper och erfarenheter.

Sällskapet uppfyller sitt namn genom att anordna kulturella arrangemang och sammankomster med samkväm. Styrelsen har för närvarande sitt säte i Uppsala.

Hemsida www.sallskapetaeta.org

Facebook https://www.facebook.com/AmicitiaEtAgricultura/

Gotlands Agronomklubb

Gotlands agronomklubb bildades 2008. Målet är att träffas en gång om året och avnjuta en tre rätters middag där det är obligatoriskt med sångbok.  Kontaktperson för agronomklubben är Mats Pettersson, mats.pettersson@hush.se.

Östergötlands Agronomklubb

Östergötlands agronomklubb bildades redan 1945. I klubbens ändamål är bland annat “att främja ett kollegialt förhållande mellan framför allt i Östergötland boende agronomer samt att stärka kårandan och samhörighetskänslan; att till diskussion uppta frågor av värde för medlemmar i deras verksamhet.”

Under de senare åren har inriktningen på mötesverksamheten varit följande; Årsmötet hålls i mars på ett företag eller institution med anknytning till näringen i vid bemärkelse. Den sk. vårutflykten är en familjeinriktad aktivitet där picnickorgen har en given roll. En höstfest,antingen en traditionell “gåsamiddag” eller något annat som bryter traditionen t.ex. en Ölprovarkväll, avslutar mötesåret.

Klubben har för närvarande ca 130 medlemmar. Klubbens medlemmar bevakar att nyinflyttade agronomer blir invalda i klubben. Har Du inte fått kontakt med Östergötlands agronomklubb och är verksam i regionen så kontakta ordf. Axel Lagerfeldt -87 eller sekr. Martin Sundström -95.

Skaraborgs Agronomklubb

Klubben bildades hösten 1960 i Skara och syftar till att främja ett kollegialt förhållande mellan agronomer i Skaraborg samt att stärka kårandan och samhörighetskänslan. I klubbens stadgar står det att utexaminerade agronomer kan bli medlemmar och för närvarande har föreningen ca 180 medlemmar. Nyinflyttade agronomer som bör bjudas in i klubben tas upp på årsmötet och det är medlemmarnas uppgift att lyfta fram dessa personer.

Inriktningen på mötesverksamheten har varierat något under klubbens existens. De senaste åren har verksamheten omfattat två till tre aktiviteter per år. På våren hålls årsmöte samtidigt med ett studiebesök på något företag eller institution med agrar verksamhet. På sommaren anordnas en aktivitet där medlemmarna kan ta med sig familjen.  På hösten har vi haft en höstmiddag med varierande inriktning.

Som nyinflyttad är detta ett trevligt sätt att både se sig omkring och att träffa människor med liknande intressen och arbetsområden. Har du inte haft kontakt med Skaraborgs agronomklubb och är verksam i regionen så hör gärna av dig till någon i styrelsen.

Kontakt: skaraborgs.agronomklubb@gmail.com

Skaraborgs agronomklubb på Facebook

Skånska Agronomklubben

I ändamålsparagrafen (stadgar från 1969) sägs att agronomklubben har till ändamål att främja ett kollegialt förhållande mellan framför allt i Skåne bosatta agronomer, att verka för en mer allmän förståelse för förhållanden inom jordbruket och angränsande områden och att i dessa syften anordna sammankomster med föredrag och diskussioner i aktuella frågor.

Skånska agronomklubben har f.n. ca. 250 medlemmar. Under senare år har ett flertal medlemmar tillkommit. Styrelsen kommer att på ett mer aktivt sätt informera nya medlemmar för att vederbörande skall uppleva engagemang, nytta och trivsel via medlemskapet.

Ett verksamhetsår kan beskrivas med följande aktiviteter:

  • Årsmöte i början av mars, ofta i kombination med något föredrag men framför allt med en trivsam fest. Under vissa år som en slottsbal på något av Skånes vackra slott.
  • Vår – sommarutfärd där vi besöker olika delar av Skåne (även Halland och Danmark).
  • En höstfest. Under senaste åren ett ålagille i en genuin ålabod.
  • Ett antal (oftast tre/år) företagsbesök där klubbens medlemmar erhåller information från företag med anknytning till jordbruket och förädling av jordbrukets produkter.

www.skanskaagronomklubben.se

Livsmedelsagronomföreningen

För tillfället är föreningen vilande. För mer information kontakta Pontus Andersson, mr.pontus.andersson@gmail.com