Agronom

korn_smalare

Agronomer har en tvärvetenskaplig kompetens med koppling till lantbruk och livsmedelsproduktion. Agronomers kompetens är viktig för att lösa många av de utmaningar samhället står inför. Behovet av en hållbar livsmedelsproduktion med god djuromsorg, förnybar energi, biologisk mångfald, en levande landsbygd och öppna landskap är några exempel. Agronomer arbetar inom ett stort antal områden såsom rådgivning, forskning, produktutveckling, marknadsföring, undervisning, konsultarbete, företags- eller myndighetsledning, administration, information, journalistik eller biståndsarbete, både inom privat och offentlig sektor och ofta i ledande befattning.

Agronom (af lat. ager, åker, och grek. nomos, lag,regel), en, som är kunnig i landtbrukets teori. Användes särskildt såsom titel å person, som utexaminerats från högre landtbruksläroverk. (Källa: Nordisk familjebok, 1904, Uggleupplagan)

Det finns agronomer med följande inriktningar: allmän inriktning, bioteknik, ekonomi, husdjur, landsbygd, livsmedel och teknik. På SLU:s hemsida kan du läsa mer om utbildningen.

Agronomutbildningen omfattar idag 5 år och leder till agronomexamen (Master of Science in Agriculture). Utbildningen endast på Ultuna (Sveriges lantbruksuniversitet) utanför Uppsala.

Läs mer om utbildningen för de fem inriktningarna på Agronomexamen (länkar till SLU):