Inbjudan till medlemsmöte den 7 november

Styrelsen hälsar samtliga medlemmar välkomna till ett digitalt medlemsmöte den 7 november kl 18.00. Syftet med detta möte är att ta upp styrelsens förslag om att byta namn på föreningen. Styrelsens förslag är att Agronomförbundet byter namn till Agronomerna. Styrelsen anser att det nya namnet är mer anpassat för den verksamhet som föreningen har idag.

Bakgrund: Agronomförbundet bildades 1994 som en delförening inom Agrifack. När Agrifack och Naturvetareförbundet gick samman till Naturvetarna 2009 blev Agronomförbundet en professionsförening inom Naturvetarna. Under 2023 har Agronomförbundet blivit fristående från Naturvetarna som facklig representant. Agronomförbundet har idag inte någon facklig verksamhet, utan jobbar främst för att stimulera nätverken mellan agronomer, stärka varumärket agronom samt för att stötta agronomernas fortsatta utveckling och samarbete genom studier och yrkesliv. Läs mer om Agronomförbundets historia här på webben.

Välkomna att delta på detta möte!

Styrelsen

Anmälan senast 6 november genom att maila ordf@agronomforbundet.se