Årets Agronom 2023 är Stina Olofsson

Pressmeddelande

Utmärkelsen Årets agronom 2023 tilldelas Stina Olofsson som på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit till utvecklingen av kunskap, produktionsutveckling och miljöinsatser för svenskt lantbruk. Delar av motiveringen:

“I 22 år har Stina Olofsson lett svenskt lantbruks största miljöprojekt – Greppa Näringen.

Stina har ofta framhållit att Greppa Näringen ska vara en brygga mellan forskning och praktik och har i alla år arbetat idogt och systematiskt för att rådgivningen som ges inom Greppa Näringen baseras på kunskap och på åtgärder som är lönsamma samtidigt som de ger positiva effekter i miljön och minskar negativ klimatpåverkan. Både med en växande medarbetargrupp på Jordbruksverket och med nyckelpersoner på LRF, Länsstyrelserna och rådgivningsorganisationer har Stina drivit det stora samarbetsprojektet framåt med ständig utveckling i fokus.

Stina håller sig alltid uppdaterad inom de agrara frågorna och har gärna delat med sig av analyser till kollegor och samarbetspartners. En annan viktig del i Greppa Näringens arbete har varit samarbeten inom branschen. På senare år har Greppa Näringen genom Stina varit engagerad i flera samarbeten exempelvis med våra svenska mejerier kring klimatberäkningar och ”LEVA-projektet” om lokal samordning som minskar fosforförluster. Stina har också jobbat för att Greppa Näringen ska synas och att det, för lantbrukare, rådgivare och det frivilliga arbetssättet, ska bli känt och inspirera beslutsfattare både i Sverige men även utomlands.“

Porträttbild Stina Olofsson som håller i blombukett

Bild: Stina Olofsson tar emot utmärkelsen på kamratmiddagen 2023 vid Ultuna. Foto: Hulda Wirsén

Utmärkelsen Årets agronom har i snart 30 års tid årligen delats ut av Agronomförbundet till agronomer som är goda ambassadörer för agronomkåren och som gjort extra insatser för svenskt lantbruk. Utmärkelsen är en del i arbetet med att stärka varumärket Agronom och att sprida kunskap om den unika kompetens som agronomer har.

“Vi i styrelsen är mycket glada över att Stina Olofsson får denna utmärkelse, då hennes arbete betytt väldigt mycket för svenskt lantbruk. Många i Europa ser upp det till den svenska modellen i arbetet, där Stina under lång tid drivit arbetet för att omsätta forskning till praktik ute på de svenska gårdarna. Greppa Näringen har dessutom bidragit till att många av våra rådgivare fått stöd i utvecklingen av sitt arbete inom rådgivningen”, säger Hulda Wirsén, ordförande i Agronomförbundet.

Om Agronomförbundet: Agronomförbundet har ca 1 400 medlemmar runt om i hela landet och jobbar för visionen “Agronomerna driver utveckling tillsammans”. Under 2023 möjliggörs att alla agronomer och agronomstudenter kan bli medlemmar för att stärka nätverket inom yrkeskåren, oavsett vilken facklig organisation man önskar tillhöra. Läs mer om agronomförbundet och bli medlem på www.agronomforbundet.se