Valberedningen informerar inför årsmötet 15 mars 2022

Vid årsmötet kommer följande val att ske:

·         Ordförande

·         Två ledamöter

·         Valberedning

·         Revisorer

Vill du nominera en agronom till någon av ovanstående poster? Skicka i så fall ett mejl till valberedning@agronomforbundet.se