Årets Agronom 2019 – Erik Stjerndahl

Erik är mark & växtagronomen som idag arbetar som VD på HIR Skåne. Han tilldelades priset på Kamratmiddagen på Ultuna för sina insatser.

Motiveringen lyder följande:

“Årets Agronom 2019 är en omtyckt, uppskattad och respekterad person. Han tänker ofta i nya banor och delar gärna med sig av såväl förtroende som kunskap och idéer till kollegor och medarbetare.

Han är en god ambassadör för agronomkåren och har genom HIR Skåne, Borgeby fältdagar, mentorsprogram och på många andra sätt bidragit till att stärka och utveckla agronomkårens varumärke.

Det är många agronomer som haft honom som mentor och chef. För drygt fem år sedan var han också med om att ta initiativet till att starta ett nationellt mentorsprogram SLU studenter. En agronom i dess bästa bemärkelse och som person både humoristisk och omtänksam”

Foto: HIR Skåne