Inbjudan till medlemsmöte den 7 november

Styrelsen hälsar samtliga medlemmar välkomna till ett digitalt medlemsmöte den 7 november kl 18.00. Syftet med detta möte är att ta upp styrelsens förslag om att byta namn på föreningen. Styrelsens förslag är att Agronomförbundet byter namn till Agronomerna. Styrelsen anser att det nya namnet är mer anpassat för den verksamhet som föreningen har idag.

Bakgrund: Agronomförbundet bildades 1994 som en delförening inom Agrifack. När Agrifack och Naturvetareförbundet gick samman till Naturvetarna 2009 blev Agronomförbundet en professionsförening inom Naturvetarna. Under 2023 har Agronomförbundet blivit fristående från Naturvetarna som facklig representant. Agronomförbundet har idag inte någon facklig verksamhet, utan jobbar främst för att stimulera nätverken mellan agronomer, stärka varumärket agronom samt för att stötta agronomernas fortsatta utveckling och samarbete genom studier och yrkesliv. Läs mer om Agronomförbundets historia här på webben.

Välkomna att delta på detta möte!

Styrelsen

Anmälan senast 6 november genom att maila ordf@agronomforbundet.se

Alla agronomer kan bli medlemmar

Vi representerar alla agronomer. Tillsammans kan vi driva utveckling, bli starkare och vi har roligare. Därför jobbar Agronomförbundet nu utifrån visionen Agronomerna driver utveckling tillsammans. Läs mer om oss och vår verksamhet här

Från och med 2023 kan alla agronomer bli medlemmar för att ta del av gemenskap och nätverk. Så oavsett om du är student, vilket fackförbund du önskar tillhöra, om du är egen företagare eller pensionär, så kan du nu bli medlem hos oss. Det gör du genom att fylla i formuläret här på vår webbplats.

Extrastämma den 24 april

Med anledning av förslaget om nya stadgar utlyser styrelsen en extrastämma i digital form den 24 april mellan klockan 19.30-20.30. Mötet sker digitalt via Google-meet.

Stadgarna togs upp på årsmötet den 11 mars och skall enligt de gamla stadgarna beslutas vid två tillfällen. Gamla stadgar och förslag om nya finns att läsa i kallelsen till årsmötet i ett tidigare inlägg här på webbplatsen.

Välkomna!

Stina Olofsson utsedd till Årets agronom 2023

Pressmeddelande från Agronomförbundet

Utmärkelsen Årets agronom 2023 tilldelas Stina Olofsson som på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit till utvecklingen av kunskap, produktionsutveckling och miljöinsatser för svenskt lantbruk.

Porträttbild Stina Olofsson som håller i blombukett

Delar av motiveringen:

“I 22 år har Stina Olofsson lett svenskt lantbruks största miljöprojekt – Greppa Näringen.

Stina har ofta framhållit att Greppa Näringen ska vara en brygga mellan forskning och praktik och har i alla år arbetat idogt och systematiskt för att rådgivningen som ges inom Greppa Näringen baseras på kunskap och på åtgärder som är lönsamma samtidigt som de ger positiva effekter i miljön och minskar negativ klimatpåverkan. Både med en växande medarbetargrupp på Jordbruksverket och med nyckelpersoner på LRF, Länsstyrelserna och rådgivningsorganisationer har Stina drivit det stora samarbetsprojektet framåt med ständig utveckling i fokus.

Stina håller sig alltid uppdaterad inom de agrara frågorna och har gärna delat med sig av analyser till kollegor och samarbetspartners. En annan viktig del i Greppa Näringens arbete har varit samarbeten inom branschen. På senare år har Greppa Näringen genom Stina varit engagerad i flera samarbeten exempelvis med våra svenska mejerier kring klimatberäkningar och ”LEVA-projektet” om lokal samordning som minskar fosforförluster. Stina har också jobbat för att Greppa Näringen ska synas och att det, för lantbrukare, rådgivare och det frivilliga arbetssättet, ska bli känt och inspirera beslutsfattare både i Sverige men även utomlands.“

Utmärkelsen Årets agronom har i snart 30 års tid delats ut till agronomer som är goda ambassadörer för agronomkåren och gjort extra insatser för svenskt lantbruk. Utmärkelsen är en del i Agronomförbundets arbete med att stärka varumärket Agronom och sprida kunskap om den unika kompetens som agronomer har.

– Vi i styrelsen är mycket glada över att Stina Olofsson får denna utmärkelse, då hennes arbete betytt väldigt mycket för svenskt lantbruk. Många i Europa ser upp till den svenska modellen i arbetet, där Stina under lång tid drivit arbetet för att omsätta forskning till praktik ute på de svenska gårdarna. Greppa Näringen har dessutom bidragit till att många av våra rådgivare fått stöd i utvecklingen av sitt arbete inom rådgivningen, säger Hulda Wirsén, ordförande i Agronomförbundet.

Om Agronomförbundet: Agronomförbundet har ca 1300 medlemmar runt om i hela landet och jobbar för visionen “Agronomerna driver utveckling tillsammans”. Under 2023 möjliggörs att alla agronomer och agronomstudenter kan bli medlemmar för att stärka nätverket inom yrkeskåren, oavsett facklig organisation som man önskar tillhöra. Läs mer om agronomförbundet och bli medlem på www.agronomforbundet.se 

Årsmöte 2023-03-11

Den 11 mars 2023 är du som medlem välkommen att delta på årsmöte. Vi kommer hålla mötet på Ultuna i samband med Kamratmiddagen.

Tid: Klockan 13.00 – ca 15.00

Plats: Lokal Biosfären. Adress Lennart Hjelms väg 9

Anmälan? Meddela ev kost och om du vill delta digitalt eller på plats till ordf@agronomforbundet.se

Varmt välkomna!

PS. Anmäl er gärna till Kamratmiddagen som arrangeras på kvällen, då vi också planerar att dela ut utmärkelsen till Årets Agronom 2023. Information om middagen finns på Ultuna studentkårs webbplats. DS.

Årets Agronom 2023

Nominera årets agronom före 2023-01-31.

Agronomförbundet delar årligen ut priset “Årets Agronom” till en person som är en god ambassadör för agronomkåren. Mottagaren kan vara verksam på det nationella, internationella eller regionala planet. Läs mer här.