v. 39 Utgivning Agronomen nr 3

29-30 AUGUSTI Medverkar på Småttingveckorna

29 AUGUSTI Materialdag Agronomen nr 3

v. 22 Utgivning Agronomen nr 2

29 MAJ Extra allmänt möte, Jönköping

17 MARS kl 16: Agronomförbundet hälsar alla agronomer och agronomstudenter välkomna till 2016 års årsmöte. Årsmötet är Agronomförbundets högst beslutande organ och här kan du som medlem göra din röst hörd och påverka vilka frågor du vill att Agronomförbundet ska fokusera på. Handlingar kommer finnas tillgängliga via vår hemsida www.agronomforbundet.se senast två veckor innan mötet.

I år testar vi ett nytt koncept för årsmötet och har ett kvällsmöte i LRF:s lokaler i Stockholm. Agronomförbundet bjuder på mat. Under kvällen får vi även lyssna till två spännande föredrag:

Agronom och riksdagsledamot Kristina Yngwe kommer till oss för att berätta om sitt uppdrag och om hur hennes kunskaper som agronom kommer till användning i arbetet.

Naturvetarna berätta om de fördelar vi får genom att Agronomförbundet är en professionsförening i Naturvetarna. Många har koll på att Naturvetarna erbjuder lönecoachning, men det finns mer än så att ta del av!

För att medverka anmäler du dig genom att mejla till beatrice@agronomforbundet.se senast den 10 mars. Meddela även om du har någon matallergi.

Varmt välkomna!
Hälsar Agronomförbundets Styrelse

Viktiga datum:
– 18/2: Sista datum för att lämna in motioner som innebär en stadgeändring. Motioner skickas till ordf@agronomforbundet.se
– 25/2: Sista datum för att lämna in övriga motioner
– 3/3: Handlingar finns på hemsidan
– 10/3: Sista dag att anmäla sig till mötet
– 17/3 kl. 16.00-20.00: Årsmöte i LRF-huset, Franzéngatan 6 Stockholm