Årets agronom

Agronomförbundet delar årligen ut Agronompriset ”Årets Agronom” till en person som är ”en god ambassadör för agronomkåren”. Mottagaren kan verka på det nationella, internationella eller regionala planet.

Foto: HIR Skåne

ÅRETS AGRONOM 2019 ERIK STJERNDAHL
Erik är en omtyckt, uppskattad och respekterad person. Han tänker ofta i nya banor och delar gärna med sig av såväl förtroende som kunskap och idéer till kollegor och medarbetare. Erik är en god ambassadör för agronomkåren och har genom HIR Skåne, Borgeby fältdagar, mentorsprogram och på många andra sätt bidragit till att stärka och utveckla agronomkårens varumärke.


Erik var färdig mark-/växtagronom i december 1978. Efter tre år som lärare vid Vretaskolan i Östergötland började Erik sin anställning vid Hushållningssällskapet i Skåne. Under många år arbetade Erik som växtodlingsrådgivare och var en pionjär med att starta och utveckla HIR konceptet (Hushållningssällskapets Individuella Rådgivning). HIR rådgivning är idag ett välkänt begrepp i södra Sverige och nyttjas av uppskattningsvis 5 000 lantbrukare.
Under de senaste 15 åren har Erik varit VD för HIR Skåne som är ett dotterbolag till Hushållningssällskapet. Troligen landets vassaste och innovativa rådgivningsföretag inom de gröna näringarna. Tillsammans med kollegorna inom HIR Skåne har Erik utvecklat Borgeby fältdagar. Det började som en fältvandring med korvgrillning och är idag Nordens ledande fältmässa med cirka 400 utställare och omkring 22 000 besökare.
Det är många agronomer som haft Erik som mentor och chef. För drygt fem år sedan var Erik också med om att ta initiativet till att starta ett nationellt mentorsprogram (Hushållningssällskapet och Lantmännen) för SLU studenter.
Programmet har varit efterfrågat och vartannat år har sex SLU studenter möjlighet att under 1 år ha en egen mentor och göra många spännande studiebesök.
Bland sina VD-kollegor inom Hushållningssällskapet är Erik såväl respekterad som uppskattad. Hans affärsmässiga och strategiska förmåga har på olika sätt kommit alla landets Hushållningssällskap till nytta. Han var också en av de mest drivande och engagerade när Hushållningssällskapet bytte varumärkesplattform och symbol för snart 10 år sedan.
Erik är en agronom i dess bästa bemärkelse och som person både humoristisk och omtänksam. 

GRATTIS ERIK!