Agronomförbundet delar årligen ut Agronompriset ”Årets Agronom” till en person som är ”en god ambassadör för agronomkåren”. Mottagaren kan verka på det nationella, internationella eller regionala planet.

Vem tycker du förtjänar äran att utses till Årets Agronom 2018? Skicka ditt förslag med en motivering till ordf@agronomforbundet.se senast den 31 januari 2018. Priset delas ut i samband med Kamratmiddagen på Ultuna i mars.

 

Årets agronom 2017 är Bodil Cornell, initiativtagare och verksamhetsledare för Eldrimner – Nationellt resurscentrum för mathantverk, har av Agronomförbundet tilldelats utmärkelsen “Årets Agronom 2017” med följande motivering:

”I ett land där livsmedelsproduktionen under lång tid präglats av ökande volymkrav och storleksrationaliseringar har hon med stor passion visat att det även finns andra vägar. Hon har gett stolthet åt mathantverkare som både bevarar det traditionsbundna och som skapar nya innovativa livsmedelsprodukter. Tack vare henne har vi bland annat ett årligt återkommande SM i mathantverk, utbildning av ca 500 personer per år och en omfattande rådgivningsverksamhet till småföretagare. Bodil Cornell, initiativtagare och verksamhetsledare för Eldrimner – Nationellt resurscentrum för mathantverk, tilldelas titeln Årets Agronom 2017 för hennes envetna kamp att stärka och synliggöra det svenska mathantverket vilket bidrar till en hållbar och levande landsbygd.”

Bodil Cornell är husdjursagronom och inskriven 1971 på agronomutbildningen på Ultuna, Uppsala.