Agronomförbundet delar årligen ut Agronompriset ”Årets Agronom” till en person som är ”en god ambassadör för agronomkåren”. Mottagaren kan verka på det nationella, internationella eller regionala planet.

Årets agronomer 2016 är Julia Fransson, Maria Karlsson och Beatrice Ramnerö, grundarna av Agronomuppropet.

Nominering

Det finns de som ser saker och ting hända, och det finns de som får saker och ting att hända. Årets Agronom har på ett initiativrikt sätt gått från ord till handling genom att starta upp en rörelse som kommer att få stor betydelse för alla agronomer. Årets agronom är inte i singularis utan de är Årets Agronomer. De är tre till antalet och de är unga kvinnor. De har slutat prata om problemet och fokuserat på lösningen. Årets Agronomer är Julia Fransson, Maria Karlsson och Beatrice Ramnerö som tilldelas denna utmärkelse för att de startade Agronomuppropet