Välkommen att kontakta oss!

Medlemsärenden eller adressändring

skicka e-post till: info(a)naturvetarna.se www.naturvetarna.se

Frågor om eller synpunkter på hemsidan?

Skicka e-post till: claes(a)agronomforbundet.se

Frågor angående tidningen Agronomen

Kontakta Agronomförbundets ordförande, ordf(a)agronomforbundet.se

Frågor om prenumerationer kontakta Agneta Lilliehöök på Lime AB, agneta(a)lime.nu

Agronomförbundets styrelse

Byt ut (a) mot @ för att skicka e-post.

Mattias Persson, Ordf. MV. 2004
ordf(a)agronomforbundet.se
Biototal
Lovisa Neikter, ledm, LBU 2010  Region Uppsala
Claes Åkerberg, Kassör .E inskr. 1985
claes(a)agronomforbundet.se
NIB Programmering
Örjan Berglund, MV, v. ordf
orjan(a)agronomforbundet.se
SLU
 Maria Falkdalen, E. Ledm.  maria(a)agronomforbundet.se  Agronomstudent
Sara Pihl, H Ledm sara(a)agronomforbundet.se Agronomstudent
   
Förklaring till förkortningar: H = husdjursagronom. E = ekonomagronom. MV = mark/växtagronom. LBU = landsbygdsutvecklingsagronom. Inskr = inskrivningsår. Ordf = Ordförande. V ordf. = vice ordförande. Sekr. = sekreterare. Ledm. = ledamot.

Valberedning

Agronomförbundets valberedning består av

Magnus Thelander och Mats Linde

valberedning (a ) agronomforbundet. se