Agronomutbildningen omfattar 4,5år och leder till agronomexamen (Master of Science in Agriculture). Utbildningen endast på Ultuna (Sveriges lantbruksuniversitet) utanför Uppsala.

Läs mer om utbildningen för de fem inriktningarna på Agronomexamen (länkar till SLU):