Lär känna Agronomförbundets styrelse 2018!

På årsmötet valdes en ny ordförande och en ny ledamot in i Agronomförbundet. Läs mer om vilka vi som är med i styrelsn är och vad vi vill jobba för i förbundet i vår styrelsepresentation.

2018 är följande personer med i styrelsen (från vänster på bilden): Sofia Sollén-Norrlin, vice ordf, Claes Åkerberg, kassör, Mattias Persson, ordf, Maria Falkdalen, ledamot, Lovisa Neikter, ledamot och Beatrice Ramnerö, ledamot (ej med på bild).