Dags att söka till Axel Adlers fond!

Varje år delar Agronomförbundet ut medel ur Axel Adlers fond. Stipendiet kan sökas av dig som medlem för att genomföra studier eller projekt inom lantbruks- eller livsmedelsområdet. Exempel på områden som kan anses vara lämpliga är egna studieresor för att ta till sig kunskap eller genomförande av projekt som kan vara till gagn (kunskapsmässigt) för svenskt lantbruk/livsmedelsproduktion. Under de senaste åren har Axel Adlers fond bland annat finansierat dethumleodlingsförsök och deltagande på internationella konferenser.

Läs mer om hur du ansöker på www.agronomforbundet.se eller kontakta Agronomförbundets ordförande på ordf@agronomforbundet.se Ansökan skall vara Agronomförbundet tillhanda senast den 31 oktober 2017.

Läs mer här.