Extra allmänt möte 2 april

Agronomförbundets styrelse bjuder in till extra allmänt möte den 2 april kl 9.00. Vi träffas på Naturvetarnas kansli i Stockholm, Nacka, Planiavägen 13.

På dagordningen står fyllnadsval av styrelsemedlemmar och andra tagningen av de stadgeändringar som lades fram som en proposition till årsmötet den 11 mars.

Handlingar till Extra allmänna mötet:

Dagordning extra allmänt möte 2 april

förslag stadgeändringar 2017