Agronomförbundet träffade Karin Holmgren, SLU:s nya prorektor, samt Pär Forslund, NJ-fakultetens prodekan, för att diskutera agronomprogrammens utveckling. Frågor som diskuterades var bland annat hur vi i Agronomförbundet tillsammans med SLU kan arbeta för att öka kännedomen om vad en agronom är och gör samt för att få fler sökande till agronomutbildningarna.

Vi hoppas på ett givande samarbete framöver och ser fram emot att ta del av agronomutbildningarnas utveckling och fortsätta arbete med att stärka agronomtiteln!”

Ulls hus vid SLU i Uppsala. Ulls hus at SLU in Uppsala.

Bild: Bildbank SLU