Arrangera lokala agronomträffar?

Under 2015 genomförde Agronomförbundet en medlemsundersökning för att få en tydligare bild av vad ni medlemmar vill att förbundet ska göra. En sak som efterfrågades av många var agronomträffar av olika slag som studiebesök, after work för agronomer med mera. Detta skulle också stärka gemenskapen och bidra till mötesplatser för agronomer oavsett inriktning. Vi tror att detta görs på många olika sätt och på olika nivåer, men att fler lokala eller regionala träffar vore ett roligt och relativt enkelt sätt. Agronomförbundet vill nu därför stötta lokala aktiviteter för agronomer, arrangerade på initiativ av er medlemmar. Det Agronomförbundet kan bidra med är att sprida information om aktiviteterna, bolla idéer om ni vill, samt ge ett ekonomiskt bidrag för t.ex. resor, fika, studiebesöksavgifter.
Vill ni arrangera en aktivitet för agronomer – läs mer här.
Har ni några frågor eller vill arrangera något? Kontakta då Sofia på sofia@agronomforbundet.se