Under denna helg har vi i Agronomförbundets styrelse träffats i Jönköping för att planera verksamheten under det kommande året. Det var första gången som vi träffades fysiskt och det tog inte lång tid innan idéerna kring vad vi ville göra började flöda.

20160528_143056

Stort tack till Hushållningssällskapet Jönköping för att vi fick vara i era mycket trevliga lokaler!

 

Styrelsen består nu av ordförande Karin Ulvshammar (husdjursagronom), kassör Claes Åkerberg (ekonomagronom), sekreterare Sofia Sollén Norrlin (landsbygdsutvecklingagronom) och ledamöterna Maria Falkdalen (ekonomagronomstudent), Therese Ljungberg (husdjursagronom) och Beatrice Ramnerö (mark/växtagronom). Läs en mer ingående presentation av styrelsen här.

Under det kommande året kommer vi i Agronomförbundets styrelse satsa mycket på att öka kontakten mellan Agronomförbundet och er medlemmar.  Vi kommer jobba för att tidningen Agronomen ska bli en tydligare kommunikationskanal och jobba med att ha ett tydligare syfte med tidningen. Vi har också diskuterat hur vi ska synas mer och nå fler nuvarande och potentiella medlemmar.

Till grund för vår planering idag har den medlemsundersökning vi gjorde under förra året legat som grund. Vi är väldigt tacksamma för alla svar och alla bra tips på vad ni vill att Agronomförbundet ska göra nu och på längre sikt. En sak som efterfrågades av er medlemmar är ett forum med möjlighet till nätverkande. En första aktivitet vi planerar att göra är att starta upp en grupp på  LinkedIn för agronomer för att möjliggöra nätverkande, jobbsökande, jobbutlysande och diskussion.

En annan sak som efterfrågades är studiebesök och lokala agronom-evenemang. För att stötta evenemang som dessa har vi beslutat att utlysa aktivitetsstöd. Håll ögonen öppna för information om detta!

Under helgen har vi även diskuterat hur vi ska uppnå en stabilitet och kontinuitet i styrelsen och hur vi ska öka samarbetet med Naturvetarna för att ni medlemmar ska få ut mer av både Agronomförbundet och Naturvetarna.

Varmt välkomna att kontakta oss med idéer eller kommentarer!

Vi är laddade för ett nytt år och nya möjligheter inom Agronomförbundet,

/Styrelsen 2016